افزایش نرخ خودرو
1397/10/27افزایش نرخ خودرو
در هفته اخیر یکی از مهمترین اخبار برای بورس به صنعت خودرو مربوط بود، چراکه با صدور مجوز برای افزایش قیمت خودروها قیمت سهام این گروه به یکباره رشد کرد و در ادامه با افت مواجه شد؛ به طوری که در روزهایی از هفته جاری شاهد فشار شدید عرضه و صف‌های فروش این شرکت‌ها بودیم.علت این کاهش قیمت به چند موضوع مختلف برمی‌گردد که یکی از آن‌ها ساختار زیان‌ده صنعت خودروسازی در ایران است. در عین حال از هفته‌ها و ماه‌های گذشته خبر افزایش نرخ خودرو جسته و گریخته شنیده و سبب شد که سهم های این گروه قبل از اعلام خبر رسمی تا حدودی پیش‌خور شود؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار کلی خودروسازی در کشور بیشتر به کاهش قیمت‌ها دامن زده و عامل پر رنگ‌تری است.

Dubai
Tehran
Moscow
Hamburg
London
NewYork