درباره ما
شرکت تضامنی صرافی مجتبی رضایی و شرکاء با نام تجاری صرافی آلتین در تاریخ 95/3/3 در اداره کل ثبت شرکت ها و موَسسات غیر تجاری به شماره ثبت 492155 به ثبت رسیده و موفق به دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره مجوز 128674 در تاریخ 95/4/26 گردیده است ، صرافی آلتین از بدو تاّسیس با بهره گیری از نیروهای جوان و مورد اعتماد توانست اعتماد بسیاری از مشتریان و همکاران را به خود جلب نموده و این مهم جزو رسالت اصلی مدیران این مجموعه بوده است ، مدیران این مجموعه بر این باورند رمز اعتماد ، موفقیت و رضایت مندی مشتریان فقط در سایه صداقت محقق می گردد ، ما بر این باوریم که می توانیم خدمات خود را در سریع ترین زمان ممکن ، آسان ترین شکل و با دقت کامل به مشتریان ارائه دهیم تا از اتلاف وقت آنها جلوگیری شود و ارزش کار خود را اثبات نماییم ، افتخار ما این است که همراهتان هستیم .
Dubai
Tehran
Moscow
Hamburg
London
NewYork